Welkom

Advies

De Uilenkamer is een raadgevend bureau dat communicatie- en marketingmanagers terzijde staat bij onderzoekvragen. Het bureau analyseert informatieproblemen en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Het voert zelf geen onderzoek uit maar ondersteunt bij ontwerp en aanbesteding. Als u denkt over marketing- of communicatieonderzoek maar nog niet direct uitvoerend aan de slag wil gaan kan het waardevol zijn om eens contact op te nemen. In een vrijblijvend gesprek lichten wij graag toe wat De Uilenkamer u te bieden heeft.

Interim

Interim De Uilenkamer is ook actief op het terrein van interim management van marktonderzoekactiviteiten.

Communicatieonderzoek

Avada Admin

Voorbereiding van onderzoek

Assistentie bij het formuleren van meetbare doelstellingen en accountabilityplannen, second opinion over bestaande onderzoekprojecten en -structuur, inventarisatie van onderzoekbehoeften, adviesplannen voor marktonderzoek (tevens bruikbaar als briefing voor een onderzoekbureau), adviseren over de keuze van een geschikt onderzoekbureau, beoordelen van onderzoekvoorstellen van onderzoekbureaus.
Avada Admin

Uitvoering van onderzoek

Begeleiden van onderzoekprojecten, uitgevoerd door een onderzoekbureau, begeleiden van onderzoekprojecten, uitgevoerd door eigen organisatie (bijv. werknemers of stagiaires), beoordelen van vragenlijsten en analyseplannen.
Avada Admin

Afronding van onderzoek

Beoordelen van onderzoekrapporten, samenvatten van onderzoekrapporten, vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Klanten

Overzicht van recente opdrachtgevers

 

SkyTeam logo

Hogeschool Utrecht

Wecycle2

logo-rijkswaterstaat-940x198_1

Logo_Provincie-ZuidHolland

Logo-Gemeente-Leiden

Logo-NIBUD

Logo-TU-Delft

Logo-Politie

Logo-Raad-voor-de-rechtspraak

Logo Parkinson Patienten Vereniging

Logo Hoogheemraadschap Rijnland

Bureau

Marius Hogendoorn linkedin_grey_icon_small

Startte De Uilenkamer in 1988. Is van origine onderwijskundige en werkte onder meer bij de Werkgroep Massacommunicatie van de Universiteit Utrecht en bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Was als adviseur betrokken bij talloze projecten op het terrein van communicatieonderzoek, zowel voor profit als non-profit instellingen. Hogendoorn geeft bij diverse opleidingsinstituten lezingen en colleges over communicatieonderzoek en accountability.

Hij mede-oprichter en hoofdcoördinator van de Logeion themagroep Accountability. Rond 2007 startte hij een vrij onderszoeksproject Project Beauty, een internationaal onderzoek naar de wijze waarop inwoners van in verschillende landen inhoud geven aan het fenomeen ´Schoonheid´.

Marius rond

De Uilenkamer

  • Narcisstraat 5, Postbus 10 ­013, 3505 AA Utrecht
  • post@uilenkamer.nl
  • +31 (0)30 – 707 0001