Welkom


Advies

De Uilenkamer is een raadgevend bureau dat communicatie- en marketingmanagers terzijde staat bij onderzoekvragen. Het bureau analyseert informatieproblemen en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Het voert zelf geen onderzoek uit maar ondersteunt bij ontwerp en aanbesteding. Als u denkt over marketing- of communicatieonderzoek maar nog niet direct uitvoerend aan de slag wil gaan kan het waardevol zijn om eens contact op te nemen. In een vrijblijvend gesprek lichten wij graag toe wat De Uilenkamer u te bieden heeft.


Interim

De Uilenkamer is ook actief op het terrein van interim management van marktonderzoekactiviteiten. Heeft u een tijdelijke invulling nodig voor een openvallende plek op onderzoeksgebied: neem contact op!

Onderzoek

Klanten

Bureau

Marius Hogendoorn
Startte De Uilenkamer in 1988. Was als adviseur betrokken bij talloze projecten op het terrein van communicatie­­­onderzoek, zowel voor profit als non-profit instellingen. Auteur van de uitgave Communicatieonderzoek (Coutinho 2018). Gaf bij diverse opleidings­­instituten lezingen en colleges over dit onderwerp. Tevens was hij mede-oprichter en hoofd­­coördinator van de Logeion themagroep Accountability. Rond 2007 startte hij een vrij onderszoeks­project Project Beauty, een inter­nationaal onderzoek naar de wijze waarop inwoners van in verschil­lende landen inhoud geven aan het fenomeen ´Schoonheid´.

 

Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek Coutinho

Communicatieonderzoek is bedoeld ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid in de communicatiepraktijk. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt de focus op de analyse van de relatie tussen communicatie en onderzoek. Het tweede deel behandelt een aantal belangrijke theoretische en praktische zaken uit het onderzoeksveld, zoals het onderzoeksprincipe en het onderzoeksproces. Deel drie bevat een overzicht van de meest bekende vormen van communicatieonderzoek, waaronder pretesten, mediumbereikonderzoek en klantentevredenheidsonderzoek. Ook komen belangrijke ontwikkelingen aan bod als social media en accountability.